Niklas Adielson, medarbetare och instruktör

IANTD instruktörnivåer
Advanced recreational trimix instructor
Normoxic trimix instructor
Wreck instructor
Trimix blender instructor
Technical Wreck instructor
PADI instruktörsnivåer
Master instructor
EFR Instructor
TDI nivåer
Pelagian DCCCR diver