Mikael Elofsson, medarbetare och instruktör
IANTD nivåer
Advanced recreational trimix supervisor
Inspiration Vision diver
Discovery MK6 diver
CCR Divemaster
Trimix diver
Technical diver supervisor
PADI instruktörsnivåer
MSDT instructor
Dry suit instructor
Enriched air instructor
Equipment instructor
Deep instructor
Wreck instructor
Servicetekniker nivåer
Aqualung/Spiro