Hossein Larizadeh, medarbetare och instruktör
IANTD nivåer
Advanced recreational trimix diver
Normoxic trimix diver
Inspiration CCR diver
Advanced recreational trimix supervisor
Decompression Specialist
Discovery MK6 CCR kandidat
Trimix diver kandidat
PADI instruktörsnivåer
Assistant instructor
DSAT nivåer
Trimix gasblender
Servicetekniker nivåer
Poseidon