Dykorganisationer
IANTD HQ 

IANTD Nordic

PADI Worldwide
Utrustningstillverkare
Ursuk
AGIR
APEKS
Poseidon
CBM Produkter
Arctic diving
AP Diving
Analox
Liquivision